+48 603-912-186 & +48 609-988-300 celtir@celtir.pl    celtir@wp.pl   

Agencja Celna w Łomży

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW
Agencji Celnej CELTIR Sławomir Ligęza

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:Agencja Celna CELTIR Sławomir Ligęza, ul. Poznańska 156,18-400 Łomża, adres e-mail: celtir@celtir.pl („Administrator”).
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie:
  • odpraw celnych w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna -art. 6 ust. 1 lit b RODO)-„wykonanie umowy”,
  • wykonaniem ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit c RODO)-„obowiązek prawny”,
  • dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna -art. 6 ust. 1 lit f RODO)-„prawnie uzasadniony interes”.
 3. Państwa dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkiej gwarancji bezpieczeństwa danych.
  Państwa dane możemy przekazać:

  • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym agentom celnym
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas trwania umowy,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • czas do momentu wycofania zgody.
 5. Mają Państwo prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.